home     Yamagishi  Ooshima   Yoshida   Okazaki   Ima  Yoshinaga

Watanabe Masako   Mizuno Hideko   Chiba Tetsuya   Nishitani Yoshiko  

Mary Lou
Shirobara Monogatari
Lemon to Sakuranbo
Lemon to Sakuranbo (hard cover)
Gakuseitachi no Michi
Shoujo no Koi
Jessica no Sekai(bunko)
Kouenji atari vol.1 (bunko)
Kouenji atari vol.2 (bunko)